20-lecie działalności

W bieżącym roku Sanocka fundacja Ochrony Zdrowia obchodzi jubileusz 20-to lecia jej powołania do życia. Na tę okoliczność w dniu 23 marca, w sali herbowej Urzędu Miasta Sanoka, odbyła się piękna uroczystość upamiętniająca jubileusz.

 

Na spotkanie przybyli licznie zaproszeni goście w tym: Przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, sanockiego Kościoła oraz Szpitala, na rzecz którego pracuje Fundacja.

Spotkanie otworzył współzałożyciel Fundacji, lek. med. Zygmunt Pasek, natomiast drugi ze współzałożycieli, Prezes Zarządu mgr Józef Baszak, przedstawił zakres działania i osiągnięcia Fundacji w okresie jej istnienia.

To co zostało osiągnięte przez Fundację, bogato ilustrując zdjęciami, zaprezentował Dyrektor SP ZOZ lek. med. Adam Siembab.

Osiągnięcia Fundacji zostały także wysoko ocenione przez Władze co podkreślali w swoich wystąpieniach między innymi wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz, Burmistrz Miasta Sanoka Wojciech Blecharczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Pieszczoch oraz przedstawicieli licznie zebranych firm i instytucji.