Sprawozdania za rok 2018

Zapraszamy do zapoznania sie ze sprawozdaniem naszej Fundacji za rok 2018

Kopia Bilans i rachunek wyników -2018

Sprawozdanie merytoryczne 27.03.2019 r.

wprowadzenie i Informacja dodatkowa za 2018