Ludzie organizacji

Zarząd:

Józef Baszak – prezes zarządu fundacji

Jerzy Moryl – wiceprezes zarządu

Jadwiga Kiczorowska – Skarbnik Zarządu

Czesława Kurasz – członek zarządu

Roman Majewski – Członek Zarządu