O Fundacji

Nasza misja  to:

  • Finansowe wsparcie szpitala w Sanoku.
  • Propagowanie zasad humanitaryzmu.
  • Pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym.
  • Idea honorowego krwiodawstwa.
  • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo i osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.


Prowadzone działania 

  • Organizowanie aukcji w celu sprzedaży cegiełek wśród pacjentów, klientów szpitala, odwiedzających.
  • Wystąpienia w zakładach pracy.
  • Organizacja uprawniona jest do otrzymywania nawiązek. Uzyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na następujące cele: ochrona i promocja zdrowia; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.