Prowadzone działania

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

– Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Ochrona zdrowia

– Ochrona i promocja zdrowia