Sprawozdanie za rok 2020

Zapraszamy do zapoznania sie ze sprawozdaniem naszej Fundacji za rok 2020

Bilans fundacji za rok 2020

Rachunek zysków i strat za 2020 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 r.

Informacja dodatkowa za 2020 r.