Cele fundacji

Finansowe wsparcie szpitala w Sanoku.
Propagowanie zasad humanitaryzmu.
Pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym.
Idea honorowego krwiodawstwa.
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo i osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Prowadzone działania
Organizowanie aukcji w celu sprzedaży cegiełek wśród pacjentów, klientów szpitala, odwiedzających.
Wystąpienia w zakładach pracy.
Organizacja uprawniona jest do otrzymywania nawiązek. Uzyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na następujące cele: ochrona i promocja zdrowia; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.